Hotel Opon

1205150167984
Przy zakupie 4 opon lub kompletnych kół w Autoryzowanym Serwisie Forda

HOTEL OPON w promocyjnej cenie 1 PLN

Hotel Opon oferuje:
  • ochronę przed szkodliwym działaniem: światła (ciemne pomieszczenie), ciepła (optymalna temperatura od -5˚C do 25˚C), olejów mineralnych, smarów, kwasów i wilgoci,
  • ustawienie opon pionowo na paletach lub regałach,
  • niedopuszczenie do długotrwałego jednostronnego obciążenia lub składowania w sposób powodujący deformację opon,
  • zmianę pozycji opon i punktu oparcia (co 3 miesiące).


Promocja trwa do dnia 21 marca 2018 roku.